call center

หลักสูตร Professional Joomla Developer (หลักสูตรนี้ได้เปลี่ยนขื่อเป็น Joomla Basic แล้ว)

ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการออกแบบและบริหารจัดการเว็บไซต์อยู่มากมาย และจูมล่า เป็นอีกระบบหนึ่ง ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้ ด้วยความง่ายต่อการใช้งาน อีกทั้งยังมี โปรแกรมเสริม (Extensions) มากกว่า 10,000 โปรแกรม ครอบคลุมทุกความต้องการได้ทุกรูปแบบของการสร้างเว็บไซต์ หลักสูตรนี้ทางทีมงานได้รวบรวมเนื้อหาและใจความสำคัญในการทำเว็บไซต์ด้วย Joomla เข้าไว้ด้วยกันโดยใช้เวลา 2 วันในการอบรม คอร์สนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในทุกขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยจูมล่า ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นที่สามารถจัดทำเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง

คุณก็สามารถสร้างเว็บไซต์ได้อย่างมืออาชีพด้วย จูมล่า หลักสูตรนี้สอนด้วย Joomla! 2.5 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

หลักสูตรนี้ชื่อเดิมคือ Professional Joomla Developer แต่ตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็น Joomla Basic แล้วนะครับแต่เนื้อหาทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมครับ

หลักสูตร Joomla Basic ทางบริษัทได้ออกแบบหลักสูตรนี้มาเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับการนำเอา CMS Joomla ไปทำเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง เนื่องด้วยทางบริษัทของเราเป็นบริษัทที่รับทำเว็บไซต์ด้วย Joomla จึงมีความเข้าใจในขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla เป็นอย่างดี ทีมงานได้เรียบเรียงขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์แบบ Step by Step สอนเน้นทำความเข้าใจและการนำเอาไปประยุกต์ใช้งาน การเรียนจะเป็นลักษณะ Work Shop ทำไปพร้อมๆกัน ถ้ามีปัญหาสามารถถามผู้สอน หรือผู้ช่วยสอนได้ทันที ผู้ที่เข้าเรียนจะได้เรียนถึงรายละเอียดต่างๆของ Joomla เช่น การจัดการข้อมูล , การจัดวาง Layout, การทำ Image Gallery หรือการแทรกรูปและ Flash, การแสดง Clip VDO ที่หน้าเว็บไซต์, การสร้างเว็บบอร์ดและการเชื่อมต่อกับระบบ Social Network เช่น Facebook หรือ Twitter การสร้างหน้าสินค้า และ แบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ หลังจากที่ได้เรียนเทคนิคต่างๆในการทำเว็บไซต์แล้วในวันที่ 2 ของการอบรมผู้เรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับการตกแต่งหน้าตาของเว็บไซต์ การเปลี่ยน Template และการแก้ไข Template รวมถึงการ เปลี่ยน Logo, Theme สี อีกด้วย หลังจากที่อบรมเสร็จแล้วทางบริษัทจะออกใบประกาศนียบัตรให้สำหรับผู้ที่นำผลงานกลับมาส่ง

การประยุกต์ใช้ CMS ในวงการต่างๆ ระบบ CMS สามารถนำมาประยุกต์ในงานต่างๆ หลากหลาย ตัวอย่างการนำซอฟต์แวร์ CMS มาประยุกต์ใช้งาน อาทิเช่น

 • การนำ CMS มาใช้ในการสร้างเว็บไซต์สถาบันการศึกษา ธุรกิจบันเทิง หนังสือพิมพ์ การเงิน การธนาคาร หุ้นและการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ งานบุคคล งานประมูล สถานที่ท่องเที่ยว งานให้บริการลูกค้า
 • การนำ CMS มาใช้ในหน่วยงานของรัฐ อาทิเช่น งานข่าว งานประชาสัมพันธ์ การนำเสนองานต่างๆ ขององค์กร
 • การใช้ CMS สร้างไซต์ ส่วนตัว ชมรม สมาคม สมาพันธ์ โดยวิธีการแบ่งงานกันทำ เป็นส่วนๆ ทำให้เกิดความสามัคคี ทำให้มีการทำงานเป็นทีมเวิร์คมากยิ่งขึ้น
 • การนำ CMS มาใช้ในการสร้างเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ SME โดยเฉพาะสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP กำลังได้รับความนิยมสูง
 • การนำ CMS มาใช้แทนโปรแกรมลิขสิทธิ์ อื่นๆ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และง่ายต่อการพัฒนา
 • การใช้ CMS ทำเป็น Intranet Web Site เพื่อสร้างเว็บไซต์ภายในองค์กร

เนื้อหาสำหรับหลักสูตร Joomla Basic (เพิ่มเนื้อหาใหม่ให้เข้มข้นมากขึ้นครอบคลุม Joomla 2.5 เวอร์ชั่นล่าสุด)

Session 1 : ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Joomla!

 • ทำความเข้าใจถึงระบบ Open Source
 • ทำความรู้จักกับ CMS (Content Management System) จากค่ายต่างๆ
  - Joomla
  - Drupal
  - Wordpress
  - Typo3
 • CMS Trends สถิติการใช้งาน CMS
 • เหตุผลที่ควรเลือกใช้ Joomla
 • แนะนำ Joomla! CMS
 • การประยุกต์ใช้ Joomla! กับงานประเภทต่างๆ
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Joomla! Extension เช่น Component, Module, Plug-in
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Joomla Template
 • โครงสร้างไฟล์ของ Joomla

Session 2 : เตรียมความพร้อมก่อนการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla!

 • การจำลองเครื่องพีซีเป็น Web Server ด้วย XAMPP 
 • การสร้างฐานข้อมูลด้วย PHPMyAdmin
 • การติดตั้ง Joomla! 2.5.x แบบ Step-by-Step
 • การตั้งค่า Configuration ต่างๆ และการปรับสภาพแวดล้อมเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับงาน
  - Site
  - System & User Setting
  - Server & Permission Folder

Session 3 : ทำความเข้าใจกับ Joomla! Extension และการติดตั้ง Extensions

 • เรียนรู้หลักการทำงานของ Joomla! Extensions รุ่นต่างๆ
  - 1.6 Native
  - 2.5 Native
 • การเลือก Extension ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
  - Free Extension
  - Commercial Extensions
 • เรียนรู้หลักการติดตั้ง Component, Module, Plugin ในแบบต่างๆ
 • รวบรวมเทคนิคการแก้ปัญหาในระหว่างการติดตั้ง Joomla! Extensions
  - การปรับขนาด Memory ในไฟลล์ php.ini เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการติดตั้งไม่ผ่าน
  - การติดตั้ง Extension ผ่านทาง Folder
 • การติดตั้งภาษาต่าง ๆ
 • การติดตั้ง และการใช้งาน Phoca Gallery (Extension จัดการรูปภาพ) คลิ๊กเพื่อชมตัวอย่าง
 • การทำ Slide Show ที่หน้าเว็บด้วย คลิ๊กเพื่อชมตัวอย่าง
 • การใส่ Flash หรือรูปภาพไสลด์ ที่หน้าเว็บด้วย Simple Image Holder
 • การติดตั้ง และการใช้งาน XMAP (Extension ทำ Sitemap)
 • ติดตั้งและปรับแต่ง Module
  - การแสดงข่าวสารล่าสุด
  - การแสดงบทความที่ถูกอ่านมากที่สุด
  - การใช้งาน Custom HTML Module
  - การแสดง Facebook Like Box

Session 4 : เรียนรู้การสร้างเนื้อหาในเว็บไซต์ Joomla!  แบบ Step-by-Step

 • เรียนรู้เทคนิคการเขียนแผนที่เว็บไซต์ (Sitemap) สำหรับ Joomla! ด้วยโปรแกรม Mild Map
 • การจัดการ Category แบบหลายชั้น
 • การจัดการ Content Item (เนื้อหาเว็บไซต์, ข่าว, บทความ)
 • การจัดการ Featured Articles
 • การใช้งาน Editor
  -  การอัพโหลดรูปภาพ (Upload Picture)
  -  การใส่ไฟล์แฟลช (Insert Flash)
  -  การใส่ไฟล์เสียง  (Insert File MP3)
  -  การแทรก VDO ใน Content
  -  การใส่ Photo Gallery แบบ Light Box ใน Content
 • การจัดการ Media Manager
 • การใช้งาน Typography

Session 5 : การสร้างและการจัดการเมนู

 • หลักการเลือกสร้างเมนูในแบบต่างๆ
 • การสร้างเมนูเพื่อลิงค์ไปสู่เนื้อหาที่สร้างไว้
 • การสร้างเมนูเพื่อลิงค์ไปสู่เนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในหมวดหมู่ย่อย
 • การสร้างเมนูเพื่อลิงค์ไปสู่เนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในหมวดหมู่หลัก
 • การสร้างเมนูให้ลิงค์ไปยัง Component ต่างๆ
 • การตั้งค่ามาตรฐานในการแสดงเนื้อหา เช่น  Author, Date, Time, Email, Send to Friend, PDF 
 • การกำหนด Column & Rows ที่ใช้แสดงบทความ

Session 6 : การจัดการกับระบบสมาชิกและการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเว็บไซต์

 • การสร้าง User Group
 • กลุ่มผู้ใช้งานและสิทธิ์ที่แตกต่างกัน
 • การเพิ่มสมาชิก
 • การกำหนดสิทธิ์ให้กับสมาชิก (Access Level)

Session 7 : ทำความเข้าใจกับ Joomla! Templates

 • เรียนรู้โครงสร้างของ Joomla! Template
 • ทำความเข้าใจเรื่อง Module Position และการกำหนดการแสดงที่หน้าต่างๆ
 • เทคนิคการแก้ไข Logo และการปรับแต่ง Style Sheet CSS
 • การเปลี่ยน Header ให้เป็น Flash
 • เทคนิคการแก้ไข Template ได้ดั่งใจ
 • การติดตั้ง Joomla! Template
 • การเปลี่ยน Template
 • การเปลี่ยน Template ไปตามเมนูต่างๆ

Session 8 : เรียนรู้การใช้งาน Tools ของ Joomla!

 • การใช้งาน Global Check-In
 • การใช้งาน Cache Manager
 • การ Clean Cache
 • การใช้งาน Private Messaging
 • การใช้งาน Mass Mail

Session 9 : การทำ SEO Support, URL Friendly

 • เทคนิคการปรับแต่ง SEO ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
 • ทำความเข้าใจกับไฟล์ .htaccess
 • การปรับแต่งให้ Joomla รองรับการทำงาน URL Friendly

Session 10 : การ Backup  Joomla ด้วย Akeeba Backup และ Upload Joomla! ขึ้นสู่ Host จริง

 • ในขั้นตอนสุดท้ายนี้เราจะให้นักเรียนทุกคนทำการ Upload เว็บไซต์ไปบนโฮสจริงของบริษัท
 • การเลือก Hosting ให้เหมาะสมกับ Joomla
 • การใช้งานโปรแกรม FTP เบื้องต้นด้วย Filezilla
 • การใช้งาน PHP MyAdmin
 • การใช้งาน Extension Akeeba Backup เพื่อ Backup Joomla และเตรียมไฟลล์ก่อนที่จะ Upload ขึ้นสู่โฮสจริง
 • การติดตั้งเว็บไซต์ Joomla ที่ทำเสร็จแล้วบนโฮสจริงและ การตรวจเช็คค่าต่างๆจาก Server 
 • การแก้ไขค่า Permission ต่างๆบนโฮสจริง
 • การอัพเกรด Joomla ให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่

Session 11 : วิธีการ Upgrade Joomla 1.6 เป็น Joomla 2.5
Session 12 : รวมเทคนิดต่างๆในการใช้งาน และ ถาม-ตอบ

วิทยากร
ทีมพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัท เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น จำกัด
เจ้าของเว็บไซต์ http://www.i-creativeweb.com , http://www.professional-wordpress.com

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

ค่าอบรม  4,601 บาท (ราคารวม Vat 7%)


รับอบรม รอบละ 10 ท่าน เท่านั้น
เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแ้ล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรมมาที่ 0 2462 5593 หรือ สแกนและส่งไฟล์มาที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์

ราคานี้รวม :

 • - บริการอาหารกลางวัน
 • - Coffee Break
 • - แถมฟรีคู่มือสรุปการติดตั้ง Joomla 2.5 และใช้งาน Extensions ต่างๆอย่างละเอียด
 • - Joomla e-Book
 • - CD Joomla รวบรวม 150 Template และ 50 Extensions ที่พร้อมใช้งาน

วิธีการชำระเงิน

 1. โอนเงินเข้าบัญชี Save
  ธนาคาร กสิกรไทย (KASIKORN BANK) สาขา สุขุมวิท 101
  ชื่อบัญชี : บจก. เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น
  เลขที่บัญชี : 035-2-05877-9

- หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแฟกส์หลักฐานการชำระเงินมาที่ 0 2462 5593 หรือ Scan แล้วส่งมาที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าอบรม

 • ใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้ที่ทำผลงานมาส่ง
 • Hosting และ Domain จาก i-CreativeWeb.com ในราคาพิเศษ
 • สำหรับนักเรียนเก่าสามารถรับส่วนลด 5% ในการสมัครเรียนคอร์สอื่นๆ

เงื่อนไขการลงทะเบียนเข้าอบรม

 • การชำระเงิน :  ผู้เข้าอบรมต้องชำระเงินค่าอบรมล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันอบรม เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ในกรณีที่ไม่สามารถชำระเงินได้ตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ ผู้เข้าอบรมสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าอบรม
 • กรณีต้องการยกเลิก : ผู้เข้าอบรมมีมีเหตุจำเป็นจะยกเลิกการอบรม หลังจากที่ได้ชำระค่าอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรม อย่างน้อย 7 วัน 
      -  หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรม 7 วัน จะได้รับคืนค่าอบรม 50% (เนื่องจากเกิดค่าดำเนินการ)
      -  หากแจ้งยกเลิกในวันอบรมหรือหลังวันอบรม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าอบรม 
 • กรณีไม่สามารถเข้าอบรม
      -  หากเข้าอบรมไม่สามารถมาอบรมในวันดังกล่าวได้ ผู้เข้าอบรมจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโทรแจ้ง ก่อนวันอบรม อย่างน้อย 3 วัน หากท่านไม่ได้แจ้ง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้เข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว
      -  ผู้เข้าอบรมสามารถเลื่อนวันอบรมได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน  มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์  และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าอบรม

หมายเหตุ :

        -  ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกำหนดเปิด หรือยกเลิกวันอบรม หากมีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 4 คน ผู้เข้าอบรมสามารถขอรับเงินคืนเต็มจำนวน หากไม่สามารถมาอบรมในครั้งถัดไปได้ (ทางบริษัทจะทำเรื่องคืนเงินภายใน 3 วันทำการ)  
        -  ผู้เข้าอบรมจะต้องนำ Notebook มาใช้ในการอบรมเพื่อประโยชน์ต่อการนำไปประยกุต์ใช้งานต่อ หรือถ้าต้องการให้ทางเราจัดหาให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 300 บาท/1 เครื่อง
        - หากต้องการให้ทางเราหาที่พักให้กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าฝ่ายฝึกอบรมก่อนล่วงหน้าวันอบรม

คำถามที่พบบ่อย

 • จะต้องติดตั้งโปรแกรมเพื่อทำเว็บไซต์มาก่อนด้วยหรือไม่ ?
  ตอบ. ไม่จำเป็นครับเราจะเริ่มติดตั้งพร้อมๆกันในช่วงเช้าของวันแรก
 • ถ้าเรียนจบไปแล้วต้องการจะสอบถามได้หรือไม่ ?
  ตอบ. ได้ครับสามารถเมลล์มาสอบถามได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หล้งจากนั้นทางทีมงานจะรีบตอบกลับไปครับ
 • ถ้าไม่มีความรู้พื้นฐานในการทำเว็บมาก่อนเลยสามารถเข้าเรียนได้หรือไม่ ?
  ตอบ. สามารถเข้าเรียนได้ครับ เพราะเราก็จะสอนตั้งแต่เบื้องต้น ไปจนถึงขั้นสูงแบบ Step by Step ขอให้มีความตั้งใจที่จะศึกษาจริงๆก็พอ รับรองว่าสามารถทำได้
 • ไม่ได้ทบทวนมานานจนลืมไปแล้วสามารถกลับมาเรียนได้ใหม และมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ?
  ตอบ. สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ครับโดยทีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท (แต่ต้องแจ้งกับเจ้าหน้าทีก่อนล่วงหน้า 7 วันนะครับ)
 • ถ้าต้องการให้ทางวิทยากรเข้าไปสอนที่หน่วยงานได้ใหมครับ ?
  ตอบ. ได้ครับทางทีมงานสามารถเดินทางไปสอนได้ทั้งใน ก.ท.ม และต่างจังหวัดครับ

Joomla Developer Manual" alt="Course Professional Joomla Developer Manual" src="/images/stories/joomla-1-manual-thai-full.png" height="411" width="400" />
แถมพรีคู่มือสรุปการติดตั้ง Joomla 2.5 และใช้งาน Extensions ต่างๆอย่างละเอียด

 

Copyright © 2012 AT Creative Solutions Co.,Ltd All rights reserved. Design by i-creativeweb.com
เรียนทำเว็บไซต์ จูมล่า คอร์สอบรม joomla หลักสูตรสมบูรณ์แบบ สอน joomla เน้นใช้งานได้จริง เรียน joomla เข้าใจง่าย โดยผู้สอนมืออาชีพ

Google+ : My Profile

↑ Top